Rabbalshede Kraft köper tre vindkraftverk

Foto: sxc.hu

Rabbalshede Kraft har förvärvat tre vindkraftverk belägna i Falkenberg, Hjo och Skara. Verken är av modell Vestas V90, 2 MW, och driftsatta 2011 och 2012.

- Denna typen av förvärv av driftsatta anläggningar med låg risk ser vi som attraktiva investeringar. Vi kommer att fortsätta att söka efter fler liknande förvärv då de bidrar till en bra tillväxt av vår portfölj och verksamhet, säger Martin Pettersen, Chef Affärsutveckling

- Vi kommer att ansvara för driften av de nya investeringarna, vi ser även möjligheter att växa vår serviceverksamhet i närområdet. Med dessa förvärv utvidgar vi ytterligare vår kompetens och vårt geografiska område, säger Lars Jacobsson, Operativ Chef