Miljonregn över Ängelholm för smidig hantering av vindkraft

Tio kommuner får dela på 70 miljoner kronor i vindkraftspremier för de vindkraftverk som togs i drift 2017. 

I slutet av december 2017 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att varje år fördela 70 miljoner kronor i vindkraftspremier till Sveriges kommuner. Premien baseras på hur mycket ny vindkraft som togs i drift i kommunerna under föregående år och utgår från godkända anläggningar i elcertifikatregistret.

Syftet är att öka kommunernas incitament att verka för att vindkraftsprocesser inte bara inleds utan också tas i mål vilket ska stötta omställningen till ett helt förnybart energisystem.