Norconsult vann projektering för ny vindkraftspark utanför i Härjedalen

Foto: Axel Persson, Vara Foto.

 Rabbalshede Kraft har tilldelat Norconsult ett uppdrag som innefattar projektering för en ny vindkraftspark utanför Hede i Härjedalen. 

- Uppdragets omfattning består i de många delprojekt som Norconsults ansvarar för, säger teamchef Rolf Johansson.

Man kommer bland annat att ansvara för nätanslutning från kraftverket till stamnätet, projektering av det interna kabelnätet, en uppsamlingsstation i parken och kraftledning ut till en ny stamnätsstation för SVK (Svenska Kraftnät).

Uppdraget innebär ett tvärfackligt samarbete mellan Norconsults ingenjörer inom projekt - och byggledning, elteknik och miljö. Uppdraget startar under april, och beräknas färdigställas vid årsskiftet 2018/2019.