Konstgjorda öar ger ny plats för vindkraft

Bild: Tennet.

Statliga nederländska elnätsoperatören Tennet har fått med sig Energinet i Danmark, Tennet i Tyskland, nederländska Gasunie och Rotterdam hamn i ett internationellt samarbete som tittar på möjligheten att använda konstgjorda öar som distributionshamnar för el från vindkraftverk till havs. På öarna ska det finnas transformatorer, och eventuellt anläggning för att lagra överskott av el genom att generera vätgas.

Energinet är systemansvariga för det danska elnätet, motsvarande Svenska kraftnät i Sverige.Man räknar med att det kommer bli mellan 70 och 100 GW havsvind före 2040, jämfört med de 10 GW som finns i dag.

Den konstgjorda ön skall ha kablar till Danmark, Tyskland och Nederländerna, Norge och Storbritannien.