Ny utlysning om hållbar vindkraft anpassad för svenska förhållanden

Bild: Wästbygg.

 Nu går det att ansöka om stöd inom VindEL-programmet för den som forskar eller vill utveckla en innovation inom vindkraftsområdet. Utlysningen omfattar cirka 34 miljoner kronor.

Projekt som bidrar till utvecklingen av vindkraftsområdet kan få stöd. Utlysningen riktar sig till projekt inom VindEL-programmets prioriterade forskningsområden:

  • Vindkraft för svenska förhållanden
  • Hållbarhet
  • Integration i elsystemet.

Ansökningar kan göras inom tre olika kategorier:

A. Behovsdriven forskning vid universitet och högskola eller institut
B. Företagsdrivna innovations- och utvecklingsprojekt
C. Verifieringsprojekt i relevant testmiljö.

I denna utlysning uppmuntras särskilt ansökningar inom kategori B och C. Energimyndighetens målsättning är att bevilja minst 15 miljoner kronor inom dessa båda kategorier.

Projektet ska bidra till att något/några av följande effektmål:

  • vindkraften utgör en betydelsefull del av den svenska elförsörjningen,
  • vindkraften bidrar med klimatnytta,
  • näringslivsutveckling och stabilitet i elsystemet,
  • att driften och utbyggnaden av vindkraft sker med hänsyn tagen till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till att programmets mål nås. Vänligen observera begränsningen på maximalt en ansökan per projektledare.

Energimyndigheten vill främja mångfald och jämställdhet och ser därför gärna att dessa frågor beaktas vid sammansättningen av projektgruppen och vid val av projektledare samt vid projektets genomförande, innehåll och i dess eftersträvade effekter.