20 miljoner kronor i vindkraftspremie till Mariestad

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor i en ny vindkraftpremie till kommuner där nya vindkraftverk togs i drift under 2017. Mariestad är en av tio kommuner som får del av denna premie och föreslås få hela 20 miljoner kronor.

Bidraget beräknas utifrån installerad effekt. Det är den nya vindkraftparken i Lyrestad, där 14 av parkens 22 vindkraftverk ligger i Mariestads kommun, som ligger till grund för bidraget. Parkens åtta andra vindkraftverk ligger i Töreboda kommun, som också får del av vindkraftspremien med föreslagna 12 miljoner kronor.

Vindkraftparken drivs av en entreprenör och kommunens roll har varit att medverka i de tillstånd och lov som behövts för etableringen.

– Vi är glada för premien! Satsningar på vindkraft ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete. Området i Lyrestad har sedan 2010 varit ett utpekat område i vår vindbruksplan som lämpligt för vindkraft, säger samhällsbyggnadschef Thomas Johansson.

Bidraget ska betalas ut under mars månad. Pengarna går in som ett allmänt statligt bidrag till kommunen och är inte styrda att användas till något specifikt utpekat område.