Kraftig ökning av förnybar energi i Finland

Foto: sxc.hu

I fjol fördubblades den småskaliga produktionen av solel. Samtidigt steg vindkraften med 40 procent, skriver Vasabladet. 

Under fjolåret anslöts 1 223 nya solelsystem till Carunas elnät. Det innebar att produktionseffekten växte från sju till 17 megawatt, som motsvarar en årlig elförbrukning för knappt 700 eluppvärmda egnahemshus.

– Vi vill vara med om att öka möjligheterna att producera förnybar energi och göra det så lätt och enkelt för våra kunder. Vi förstärker nätet så att det stöder ändringar i energisystemet och en ökning av lokal elproduktion, säger Carunas vd Tomi Yli-Kyyny i ett pressmeddelande.

I fjol fördubblades den småskaliga produktion av solel och ökade från drygt tusen till över tvåtusen produktionsenheter.

– Branschen hade som målsättning att fördubbla kapaciteten före utgången av 2017, men utvecklingen var snabbare än förväntat, säger Raimo Lovio, professor vid Aalto-universitetets miljö- och innovationsledning och forskningsansvarig vid Finlands Närenergiförbund rf. 

Friska vindar för vindkraften

I fjol började sju industriella vindparker att driva verksamhet inom Carunas nätområde: Muntila vindpark i bruk i Nystad, Ratiperä vindpark i Jämijärvi, Haukineva vindpark i Kurikka, Karhusaari vindpark i Kristinestad och Paskoonharju vindpark i Östermark. Dessutom utvidgades produktionen vid Kivivaara och Peuravaara vindparker i Suomussalmi i Kainuu kommun.

– Caruna fungerar som en länk mellan vindparkerna och elkonsumenterna. Vindparkerna i Kivivaara och Peuravaara är kopplade via egna huvudbrytare till Carunas högspänningsnät. Produktionseffekten överförs både till stamnätet och till den lokala bosättningen, framför allt i Suomussalmi och Hyrynsalmi. På det här sättet blir förnybar vindkraft allmännare och utnyttjas lokalt, säger Yli-Kyyny.

Under de senaste fyra åren har 17 nya vindparker anslutits till Carunas elnät. Ett vindkraftverk har en produktionseffekt på ungefär fyra megawatt. De nya vindparkerna har oftast fem till 15 vindkraftverk.

– Kivivaaras och Peuravaaras 30 vindkraftverk producerar cirka 300 GWh energi om året, vilket motsvarar den årliga förbrukningen för 18 000 eluppvärmda egnahemshus, säger Jaakko Ahola, projektchef för Kivivaara-Peuravaara vindparker vid Taaleri Energia.

– Under 2017 växte vindkraftverkens totala kapacitet i Finland med 40 procent. Tack vare gynnsamma vindar växte vindkraftens produktion med 50 procent jämfört med 2016, säger Lovio.

Caruna är Finlands ledande elöverföringsbolag. Företaget ansvarar för elförsörjning till 670 000 privat- och företagskunder i Nyland, Tavastland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Södra och Norra Österbotten, Lappland och Joensuu.