Afrikas energiframtid debatteras i Johannesburg

Johannesburgkonferensen vill sätta fokus på det faktum att den afrikanska kontinenten har närmast oändlig tillväxtpotential när det gäller sol-, vindkraft, vattenkraft och geotermiska energiresurser. Bild: Africa Energy Indaba och World Energy Council

Ett stort antal framstående personer inom den afrikanska energibranschen kommer att samlas mellan den 19 och 21 februari på 10: e Africa Energy Indaba, som är World Energy Council, WEC:s årliga afrikanska regionala konferens i sydafrikanska Johannesburg, för att diskutera vikten av innovation och regional integration vid en tidpunkt då den globala energisektorn genomgår en väldig omvandling.

WEC kommer att arrangera en vägledande dialog mellan energiministrar, företagsledare, 600 delegater från 30 afrikanska stater samt energiexperter från hela kontinenten som en del av Africa Energy Indaba.

Diskussionerna kommer att fokuseras på innovationer inom Afrikas energisektor, som undersöker framtida och långsiktiga möjligheter för tekniska framsteg inom områden, där decentralisering och digitalisering spelar framträdande roll.

Ytterligare diskussioner kommer att handla om försök att klargöra vilken roll den privata sektorn kan spela för att stödja politik som driver innovation och finansiering av energisystem i Afrika.

Enligt WEC:s generalsekreterare, Christoph Frei, står energifrågorna längst framme ifråga om kontinentens politiska verksamhetsagenda. Den pågående energiomvandlingen, som pågår över hela världen påverkar även den afrikanska energisektorn, som kännetecknas av problem med koldioxidutsläpp, innovation och nya affärsmodeller, liksom nya risker och motverkande krafter.

- För att kunna uppnå en robust energiframtid i nuvarande situation krävs olika tillvägagångssätt som styrs av innovativa strategier. Digitalt aktiverade och distribuerade energikällor pekar starkt på ett framtida energilandskap där decentraliserade tillvägagångssätt skapar helt nya möjligheter för landsbygden i Afrika och i andra regioner. Nu är det är ett lämpligt tillfälle för tongivande personer inom energibranschen att delta i Johannesburg och utbyta synpunkter samt diskutera kritiska problem, som påverkar energisektorn, förklarade WEC:s generalsekreterare, Christoph Frei nyligen.

På listan av ledande föredragshållare vid Indaba och Afrika Leaders Dialogue finns Kornelia Shilunga, Namibias ställföreträdande minister för energi, Amadou Hott, chef för energiavdelningen i den afrikanska utvecklingsbankgruppen; Dr Elham Ibrahim, Vice ordförande för Världsenergirådets avdelning för Afrika, Viktor Polikarpov, Rosatom; Leon Viljoen, VD för ABB Sydafrika; Paddy Padmanathan, ACWA Power; VD för Bboxx, Mansoor Hamayun. Förutom dessa kommer många fler internationella energiexperter att vara närvarande.

Enligt Liz Hart, VD för Afrika Energy Indaba, har den afrikanska kontinenten närmast oändlig tillväxtpotential när det gäller sol-, vindkraft, vattenkraft och geotermiska energiresurser.  Affärsmöjligheter kopplade till energisektorns utvecklingspotential i Afrika kommer att belysas under hela konferensen, Afrika Energy Indaba.

Världsenergirådet, WEC, kommer också att vara arrangör för organisationens speciella afrikanska regionala möte samt för en workshop som fokuserar på WEC:s så kallade World Energy Scenarios, som syftar till att utarbeta framtidsscenarier ända fram till 2060.

Workshopen kommer att sträva efter att fånga verkligheten i hållbar ekonomisk tillväxt i en alltmer fragmenterad värld som domineras av inåtriktad politik.

Källa: Afrika Energy Indaba