Danmark världsetta på vindkraft

Foto: sxc.hu

Danmark har satt världsrekord i grön energianvändning. Av all el som användes i landet i fjol kom 43,4 procent från vindkraften. Enligt regeringen innebär vindkraftssiffrorna världsrekord och att rekordet från två år tidigare på 42 procent är utraderat.

-Med rekordet för vindkraftproduktion placerar Danmark en grön flagga på världskartan, säger energi- och klimatminister Lars Lilleholt.

Medräknat solenergin kom de två gröna energislagen upp i 45,8 procent av elanvändningen i Danmark 2017.
Landet är också enligt regeringen med bred marginal på väg att slå EU-målet om att hälften av energibehovet ska komma från förnybar energi 2030 och om en fullt ut fossilfri energimix till 2050.

Dessutom byggs nya vindkraftsparker både till havs och på land, så Danmark tror på nya rekord.
I slutet på 1970-talet inledde Danmark sin omställning från kolkraften och började satsa stort på vindkraft. Men landet importerar fortfarande el från Norge, från vattenkraft, från svensk kärnkraft samt från tyska solkraftverk.

Organisationen International Energy Agency (IEA) berömmer Danmark som världsledande i omställningen mot en energianvändning som mindre lutar sig på kol och olja.

TT