AkzoNobel släpper årets utmaningar i Imagine Chemistry

Bild: AkzoNobel.

Nu offentliggörs utmaningarna för årets upplaga av innovationstävlingen Imagine Chemistry. Tävlingen är ett viktigt steg AkzoNobels inriktning mot kollaborativ innovation.

Imagine Chemistry lanserades 2017 och är en möjlighet för start-upföretag och forskare att lösa verkliga industriella utmaningar och skapa hållbara företagsmöjligheter inom kemi. Vinnarna belönas med kontrakt på, att tillsammans med AkzoNobel, gemensamt utveckla idéerna och ta dem till marknaden.

2018 års tävling efterlyser lösningar inom följande sex områden:

  • Hållbara småpartikelteknologier
  • Vattenavfallsfria kemifabriker
  • Intelligenta kemifabriker
  • Revolutionerande kloratproduktion
  • Hållbara pulverteknologier
  • Tensidplattformar utan negativ miljöpåverkan
  • Imagine Chemistry visar att start-ups och stora företag kan arbeta effektivt tillsammans för att bryta barriärer inom innovation och samtidigt båda dra nytta av samarbetet, säger Peter Nieuwenhuizen, Chief Technology Officer på AkzoNobel Specialty Chemicals.

Han forsätter:

  • Vi har haft ett fantastiskt gensvar på Imagine Chemistry 2017 och skapade utvecklingssamarbeten med tre av vinnarna baserat på idéer för mer hållbar kemi. Nu ser vi fram emot att hitta nya affärsmöjligheter genom 2018 års utmaningar.

Imagine Chemistry sticker ut i branschen genom sitt fokus på samarbete – alla deltagare får skräddarsydd återkoppling från ett brett spektrum av experter hela tävlingen igenom för att förbättra sina idéer. Tävlingen organiseras tillsammans med KPMGs innovationsteam och stöttas av ICOS capital fund och Lux Research. Utöver det har Chalmers tekniska högskola gått med som partner och kommer att vara värd för finalen i årets upplaga av tävlingen.

En av förra årets vinnare, Brian Miller från startupföretaget uFraction8 kommenterar:

  • AkzoNobel hade verkligen tänkt igenom processen vilket gjorde att samarbetet fungerade för båda parter. Alla delar av företaget var representerade och erbjöd guidning, åsikter och råd för att hjälpa oss att utforma allt så att det blev ett vinnande förslag. Det handgripliga tillvägagångssättet gör verkligen denna tävling unik.

 I juni 2018, kommer 20 finalister att bli inbjudna till ett tre dagar intensivt event på Chalmers i Göteborg. På plats kommer de tävlande att arbeta tillsammans med experter inom finans och forskning för att ytterligare utveckla sina idéer.