Elpriserna ökade kraftigt under 2017

Fredrik Sandberg/TT: Priset på elbörsen indikerar dyrare elvintrar om några år.

Under 2017 steg priset på el kraftigast sedan 2013, enligt en sammanställning som elbolaget Bixia tagit fram.  Anledningen bedöms bero på dyr kol. Och om ett par år kan priserna stiga ytterligare, spår spelbolaget.

– Den främsta orsaken till den något högre prisnivån är de ökade kolpriserna. Men elpriset kunde ha blivit mycket högre om vi inte hade haft så god tillgång till vattenkraft som vi haft i år, säger Bixias analytiker Matina Rosenberg i ett pressmeddelande.

Sammanställningen pekar även på en växande vindkraftsproduktion, i kombination med ett blåsigt 2017, som ytterligare en förklaring till varför priserna inte blivit ännu högre. 

Kolpriserna har stigit konstant sedan början på 2016, mycket på grund av ökad tillväxt och efterfrågan i Asien. Dyrare kolpriser i Europa påverkar i sin tur de nordiska elpriserna, eftersom vi ibland importerar el från utanför Norden.

De kommande två åren ser dock elpriserna ut att ligga på låga nivåer, trots att kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1 har stängts. Mer förnybar energi i kombination med att kärnkraftverket Olkilouto 3 i Finland tas i drift kommer enligt Bixia totalt sett leda till ökad elproduktion, och därmed lägre priser.

Kurvan kan vändas uppåt inom två år. 

– Efter år 2019 kommer energibalansen att försvagas, beroende på stängningen av Ringhals 1 och 2 och ökad export av el ut från Norden. En försvagad energibalans innebär en högre prisnivå, säger Matina Rosenberg.