Ellevio och Svenska kraftnät bygger ny stamstation vid projekt Valhalla

Foto: sxc.hu

 Nu står det klart att Ellevio och Svenska kraftnät bygger en helt ny stamstation i elnätet i samband med byggnationen av vindkraftprojektet Valhalla. Stationen Grönviken öppnar nya möjligheter för att bygga ut vindkraften i Hälsingland och Gästrikland.

– Vi är en nyckelspelare i omställningen av Sveriges energisystem och det här är ännu ett bevis på det. Det känns jättebra, säger Per Selldén som är ansvarig för vindkraftsanslutningar på Ellevio.

– Det här är ett av de största vindkraftsprojekt som vi har varit inblandade i och det allra första där vi bygger en helt ny stamstation. Jag är väldigt tacksam för allt hårt arbete som ligger bakom projektet och att vi till slut har lyckats ro det i land, säger Per Selldén, ansvarig för vindkraftsanslutningar på Ellevio.

OX2 och Ellevio har sedan många år och under en mängd projekt etablerat ett nära och förtroendefullt arbetssätt när det gäller planering och genomförande av vindkraftsprojekt.

- För att vi skall lyckas med våra vindkraftsprojekt behövs samarbete med lösnings- och kundfokuserade elnätsbolag som Ellevio, som både har vilja och kunskap att möta våra behov av elnätslösningar, säger Paul Stormoen, vd på OX2 Wind.

- Det här är ett stort projekt som skapar arbetstillfällen i området och som framför allt får in mer förnyelsebar elproduktion i vårt elsystem. Ska vi gemensamt klara av omställningen till 100 procent förnybar elproduktion senast 2040, som Sverige har bestämt, så är den här typen av projekt oerhört viktiga, säger Per Selldén.

Fakta Ellevios arbeten

Projektet är kostnadsberäknat till cirka 300 miljoner kronor, där cirka 100 miljoner består av anslutningsavgift till stamnätet som ägs av Svenska kraftnät. I projektet ingår:

  • Bygget av en helt ny 420 kV stamstation Grönviken, med transformering 420/145 kV Stationen har en kapacitet att ta emot cirka 1 000 MW

  • Byggnation av två regionnätsstationer med transformering 145/36 kV

  • Ca 23 kilometer nya 145 kV-ledningar mellan Grönviken och de båda vindparkerna

Bygget av den nya stationen startar under 2018 och beräknas stå klar under tredje kvartalet 2019, för anslutning av de första delarna av vindparkerna.