Tyskt vindkraftverk är världens högsta

Bild: Reinhard Mederer/ Max Bögl Wind.

 

I Gaildorf, södra Tyskland har man byggt  världens högsta vindkraftverk. Unikt är att tornet även fungerar som en reservoar för ett närliggande vattenkraftverk, skriver Lantbrukets Affärstidning. 

 Vindkraftverket har en total höjd på 264,5 meter upp till rotorbladstoppen och är världens högsta. Själva tornet mäter 178 meter i höjd och är ett av fyra i en vindkraftspark, byggt av tyska vindkratsfirman Max Bögl Wind.

Fundamenten till tornen står i stora vattencisterner med en diameter på 13 meter. Dessutom är nedre delen av tornen, upp till 40 meter, byggda som vattentankar som fylls på av vindkraft när det är överskott på el. Vattnet pumpas upp från en damm och kan sedan släppas tillbaka men passerar på vägen då ett vattenkraftverk.