Inspektion av vindkraftverk med drönare

Akustiska sensorer kunde detektera och lokalisera alla defekter vid statisk testning av ett rotorblad. Foto: Fraunhofer IWES

Inspektion och underhåll av havsbaserade vindkraftverk skulle enligt ett nytt forskningsprojekt kunna optimeras med hjälp av drönare.

Vindkraftverk är designade för att ha en livslängd på cirka 20 år, men rotorbladen måste inspekteras regelbundet minst en gång var fjärde år. Detta arbete utförs av industriella klättrare. Problemet med havsbaserade vindkraftverk är emellertid att tillgången begränsas av väderförhållandena, vilket gör det mycket svårt att planera inspektioner.

Inom forskningsprojektet Thermoflight arbetar forskare vid Fraunhofer IWES i Tyskland och deras samarbetspartners med att undersöka alternativa inspektionsmetoder.

- Vad vi behöver är flexibla metoder som gör det möjligt att inspektera vindkraftverkens rotorblad på plats på kortast möjliga tid och utan långa förberedelser, samtidigt som de fortfarande levererar resultat som är lika pålitliga och slutgiltiga som de som erhålls när inspektioner utförs av industriella klättrare, säger Holger Huhn från företaget WindMW Service, som samordnar projektet.

Forskarna menar att drönare utrustade med värmekameror, i kombination med ett akustiskt övervakningssystem integrerat i rotorbladen, skulle kunna effektivisera underhållet och minska driftstoppen.

Medan en industriell klättrare behöver en hel dag på sig för att inspektera en rotor uppskattar Stefan Krause vid Fraunhofer IWES att samma arbete skulle kunna göras på mindre än en timme med hjälp av värmekameror monterade på drönare och att en riktad inspektion baserad på mätningar av akustiska emissioner skulle gå ännu fortare.

- Denna nya teknik, speciellt i samband med drönare, kompletterar traditionella inspektioner genom att erbjuda ett effektivt och säkert sätt att inspektera rotorblad som utnyttjar resurserna optimalt och stör energiproduktionen så lite som möjligt, säger Stefan Krause.