Vattenfall lägger världens största vindkraftorder

Foto: Vattenfall

Vattenfall beställer världens största order av turbiner till havsbaserad vindkraft 2017. Turbinerna ska användas till tre nya vindkraftparker i Danmark och beställs av Siemens Gamesa. 

De tre vindkraftparkerna, Kriegers Flak i Östersjön och Vesterhav Syd och Nord i Nordsjön, har ett totalt investeringsvärde på nära 16,5 miljarder kronor (EUR 1,7 miljarder) *. Den sammanlagda installerade kapaciteten kommer att vara nära 1 GW och det gör ordern till världens största för havsbaserad vindkraft år 2017. Vindkraftparkerna kommer att kunna förse cirka en miljon danska hushåll med fossilfri energi.

- Ordern är ytterligare ett bevis för Vattenfalls starka engagemang för en fossilfri framtid och ett klimatsmartare liv. Den här investeringen bidrar väsentligt till vårt mål att bygga mer förnybar energi i enlighet med vår strategi, säger Gunnar Groebler, chef Vattenfall Vind. 

Investeringen är en av de största i förnybar energiproduktion i Vattenfalls historia och kommer att omfatta design, tillverkning, installation, idrifttagning, provning och service av turbinerna. När Vattenfall 2016 vann upphandlingarna om att bygga de tre vindkraftparkerna var det till de lägsta priserna någonsin.

- Vi är mycket nöjda över att framgångsrikt ha skaffat ultramodern turbinteknik till tre av våra största havsbaserade vindkraftsprojekt. Ett kombinerat köp ger oss ett lägre pris vilket innebär att byggkostnaderna kan minskas ytterligare. Vattenfall planerar att ta dessa kostnadsnivåer vidare till andra marknader, säger Gunnar Groebler. 

Fram till 2022 kommer all dansk havsbaserad vindkraft att byggas av Vattenfall, som investerar över SEK 25 miljarder (EUR 2,7 miljarder) i Danmarks övergång till fossilfri energiproduktion. Hela 1,4 GW kommer att installeras de närmaste fem åren och det gör Vattenfall till den största utvecklaren av havsbaserad vindkraft i Danmark.

* Om slutligt investeringsbeslut, FID, fattas under fjärde kvartalet 2018. 

Fakta:

  • Ordern omfattar totalt 113 st. 8 MW-turbiner; 72 kraftverk vid Kriegers Flak och 41 kraftverk vid Vesterhav Syd och Nord
  • Danska Kriegers Flak har en kapacitet på 605 MW och Vesterhav Syd och Nord upp till 350 MW. Den totala energiproduktionen motsvarar hushållsel till en miljon danska hem.  
  • De vinnande anbuden till Kriegers Flak och Vesterhav Syd och Nord 2016 var på rekordlåga 0,050 EUR / kWh respektive 0,061 EUR / kWh.
  • Vindkraftparkerna kommer att vara i full drift 2020 (Vesterhav Syd och Nord) och 2021 (Kriegers Flak).
  • Totalt investerar Vattenfall mer än SEK 25 miljarder (EUR 2,7 miljarder) i Danmark mellan 2016–22. 

       

Världens största order för havsbaserad vindkraft 2017 (GW)