Unik satsning ska skapa energilösningar i världsklass

Bild: Mälardalens Högskola.

Nu ska Mälardalens högskola (MDH) tillsammans med industri, delar av innovationssystemet och Energimyndigheten skapa energilösningar i världsklass. Med en totalbudget på 62,5 miljoner kronor kommer man att bygga upp en testmiljö där företag kan testköra och utvärdera nya energilösningar samt skapa en världsunik virtuell miljö över energiflödena i en hel stad, Västerås.

Samverkande parter är MDH, Mälarenergi, SynerLeap powered by ABB, Energimyndigheten, Studsvik, Create Business Incubator samt Stuns Stiftelse. Forskningsmedel kommer från ERUF, europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det övergripande syftet med projektet ”Energilösningar i världsklass” är att öka resurseffektiviteten med ny klimateffektiv teknik, skapa en internationell konkurrenskraftig knytpunkt för lösningar som är energieffektiva samt skapa ett samproducerande nav som även inkluderar affärsutveckling och försäljning av innovativa energilösningar. Infrastrukturen ska ge företag med energilösningar möjlighet att bygga upp, testköra, utvärdera, förbättra och sedan sälja nya produkter och tjänster, nationellt och internationellt.

Projektet ska skapa strukturer, där innovatörer ska kunna utveckla och utvärdera prototyper i en mer kontrollerad miljö, bland annat MDH:s lab för aktiva byggnader. Den nya tekniken kan sedan testköras antingen i verkliga, fysiska byggnader som planeras just tillsammans med Energimyndigheten i Eskilstuna och av Mälarenergi i Västerås, eller i den infrastruktur som Studsvik öppnar upp i Nyköping. Ett av målen är också att underlätta processen från innovation till implementering på marknaden.

Parallellt har man även tagit höjd för att bygga virtuella testmiljöer, med ambitionen att koordinera flöden från till exempel trafik, vattenanvändning och energikonsumtion från olika områden i Västerås. Detta för att skapa en bild över stadens energiflöden. En sådan databas blir världsunik.

–Det här känns oerhört spännande och utmanande. Västerås är Sveriges energihuvudstad och det finns många starka företag och verksamheter inom energiområdet. Det känns därför helt naturligt att bygga upp en informationshub över energilösningar och energieffektivisering just här. Det skapar oändliga möjligheter för utveckling, säger Fredrik Wallin, forskare i energiteknik vid MDH och projektledare för ”Energilösningar i världsklass".