Gotland kan bli först att omvandla sol- och vindkraft till drivmedel

Foto: sxc.hu.

Om tekniken får finansiering kan Gotland bli först i landet som använder sol- och vindkraft som råvara för att tillverka drivmedel till bland annat bilar och båtar.  Samma sak gäller Cementas koldioxidutsläpp. Detta skriver nyhetssajten Helagotland.se. 

Projektet Power to gas, som bland annat ska lagra elkraft i gasform, har kommit långt i sin strävan att göra det här till verklighet.

– Tekniken är löst till nästan 100 procent, säger Bertil Klintbom, Region Gotland representant.

I januari ska en plan för hela projektet vara färdigt.

– Vem ska äga, vem ska driva, vem är huvudprojektägare, är frågor vi måste reda ut, säger han som kallar det ett industriellt projekt.

Deltar gör bland annat Region Gotland, Geab, Cementa och Swedegas. Nästa steg i arbetet är att hitta pengar för att bygga en anläggning.