Stoppade planer för två vindkraftsparker på Kimitoön

Foto: sxc.hu.

För fyra år sedan var Konstsamfundet intresserad av att bygga 18 vindkraftverk i Galtarby och Hertsböle i Kimitoön, Finland. Planerandet tog vid och kommunen var med på noterna om att reservera området Olofsgård för vindkraft. År 2015 reducerades möllornas antal med hälften även om NTM-centralen ansåg att fyra till fem kraftverk är rimligt för området.

Vindkraftsparken blev en politisk tvistefråga och Konstsamfundet drog sig ur efter att föreningen ansåg att det inte finns förutsättningar att förverkliga planerna.

Tidigare denna höst kontaktade Kimitoöns kommun operatören Olofsgård Energi för att höra om förutsättningarna för planerna.

Svaret var att Konstsamfundet önskar säga upp det ingångna planeringsavtalet i samråd med kommunen. Därför anser Kimitoöns kommun nu att det inte finns någon orsak för kommunen att inte acceptera uppsägningen. Tekniska nämnden tar upp ärendet på sitt möte på tisdag.