Drömmen om vindkraftverk vid Stidsvig lever vidare

Foto: sxc.hu

Under en lång tid har Billyvind velat bygga vindkraftverk längs E4:an i höjd med Stidsvig, men kommunen har gett avslag. Efter ytterligare överklaganden har länsstyrelsen nu skickat tillbaka frågan till kommunen. Detta skriver Helsingborgs Dagblad. 

 

När plan- och byggnadsnämnden i september på nytt avslog företagets ansökan om att bygga ett vindkraftverk längs E4:an i höjd med Stidsvig hade man flera anledningar till sitt beslut.

Det handlade delvis om att de remissvar som företaget begärt in var för gamla men avslaget berodde också på att ett vindkraftverk så nära bostäder inte passade in i översiktsplanen för vindkraft i kommunen.

Men hos länsstyrelsen, där ärendet hamnade efter att företaget överklagade kommunens beslut, ser man annorlunda på saken.

Istället för att säga nej till ansökan borde kommunen utrett placeringen av vindkraftverket ytterligare samt ha gett Billyvind möjlighet att inhämta nya remissvar. Därför upphäver länsstyrelsen kommunens avslag och skickar tillbaka ärendet till nämnden.