Seminarie: Trelleborg samlar aktörerna inom havsbaserad vindkraft

Lillgrunds vindkraftspark utanför Klagshamn i Malmö, söder om Öresundsbron. Bild: Kommunförbundet Skåne.

Idag kommer representanter från de stora aktörerna inom havsbaserad vindkraft till ett seminarium i Trelleborg som handlar om deras planer för havsbaserade vindkraft utanför Skånes kust och vad som krävs från regionens sida för att dra nytta av dessa kommande investeringar på bästa sätt.

Närvarar gör bland annat Lars Welander E.ON, Göran Loman Vattenfall och Fredrik Andrén Sandberg från DONG Energy. Som åhörare kommer ett femtiotal deltagare från från vindkraftsbranschen och offentlig sektor både regionalt.

Sannolikt blir havsbaserad vindkraft ett av de mest konkurrenskraftiga kraftslagen i nära framtid. Men när kan det bli aktuellt att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige igen? Vad kan dessa investeringar innebära för Skåne? Var och när kommer jobbtillfällena? 

I seminariet deltar representanter som har värdefulla internationella erfarenheter havsbaserad vindkraft. Vi får olika inspel från spännande aktörer följt av en dialog med deltagarna. Moderator är Tanja Tränkle, RISE.