GE levererar Europas största landbaserade vindkraftspark

Foto: sxc.hu

GE Renewable Energy (GE) och Green Investment Group (GIG) har fått i uppdrag att leverera Europas största landbaserade vindkraftspark på 650 MW vid Piteå. Projektet blir den största enskilda vindkraftsparken i Europa och kommer att öka Sveriges vindkraftskapacitet med mer än 12 procent.

Partnerna har säkerställt finansiering på c:a 800 miljoner euro till projektet som planerar påbörja driftsättning av de första vindturbinerna under andra halvan av 2018 och vara i full drift i slutet av 2019.

GE kommer att leverera 179 av sina 3.6 MW vindturbiner med en rotordiameter på 137 meter – en idealisk vindturbin för vindhastigheten och klimatet vid området. Rotorbladen kommer att vara utrustade med ett innovativt system för att förebygga isbildning, konstruerat av GE-företaget LM Wind Power, vilket kommer att säkra stabil tillgänglighet med minskat antal driftstopp. GE kommer även att leverera ett 20 år långt serviceavtal samt att genom GE Grid Solutions tillhandahålla högspänningsutrustning för två transformatorstationer i vindkraftparken.

- Vi är glada att Svevind har valt oss för det här stora projektet. Projektet Markbygden ETT bekräftar vårt engagemang för den svenska vindkraftmarknaden och utökar vår närvaro i Europa. Samtidigt visar detta projekt på våra tekniska fördelar – med LM Wind Power – och vår kompetens inom projektutveckling och projektgenomförande, säger Pete McCabe, VD och koncernchef för GE’s Onshore Wind Business.

Projektfinansiering

GE och GIG (”sponsorerna”) har gemensamt förvärvat projektet från Svevind och investerat 300 miljoner euro i eget kapital för att finansiera vindkraftparken. Transaktionen är GIG:s första investering efter att ha förvärvats av Macquarie och dess första investering utanför Storbritannien. Det är helt i linje med GE Capitals strategi att investera i och bygga finansieringslösningar för GE på viktiga globala tillväxtmarknader.

 - Det här projektet är på flera sätt nyskapande och befinner sig i framkant av europeisk landbaserad vindkraft”. Det visar att på rätt marknad, på rätt plats, med rätt teknik och rätt partner, är det möjligt att utveckla och locka privat kapital till nya landbaserade vindkraftparker, säger Edward Northam, chef för GIG i Europa.

Mark Dooley, internationell chef för Green Energy, Macquarie Capital tillägger:

- Vi är glada över att kunna utöka vårt strategiska partnerskap med GE och fortsätta vår banbrytande roll i den globala övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

 - Markbygden visar på GE:s unika förmåga att paketera teknik och kompetens inom strukturerade och integrerade finansieringslösningar. Kombinationen av GE:s styrka och stor erfarenhet och kompetens hos GIG gjorde det möjligt för projektet att säkerställa finansiering på den konkurrenskraftiga nordiska vindkraftmarknaden, säger Brian Ward, chef för Global Markets, GE Energy Financial Services.

Sponsorernas finansiella rådgivande team eftersträvade en blandning av finansiering från utvecklingsinstitutioner, exportkreditmarknaden och affärsbanker med kunskap om den nordiska energimarknaden. Projektet finansierades med hjälp av projektfinansiering med cirka 500 miljoner euro i lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB), Euler Hermes (genom utfärdande av en politisk och kommersiell riskförsäkring), NordLB, KfW IPEX-Bank och HSH Nordbank.

GE och GIG har skapat och strukturerat ett 19-årigt kraftleveransavtal (Power Purchase Agreement, PPA) med ett dotterbolag till Norsk Hydro, en av världens största aluminiumproducenter. Med PPA:n kan Norsk Hydro säkerställa ett fast pris på en betydande del av elbehovet för sina norska anläggningar för aluminiumtillverkning, vilka årligen producerar c:a 100 000 ton aluminium. NEAS Energy (dotterbolag till Centrica plc.) kommer att tillhandahålla en innovativ grundstruktur för försäljning av elcertifikat, balans- och säkringstjänster för Markbygden ETT. Det här avtalet är världens hittills största långsiktiga kraftleveransavtal.

Markbygdenprojektet har utvecklats av Svevind under 15 år. Sammantaget kan utvecklingsarbetet i Markbygden leda till att 1 101 vindkraftverk kommer at byggas, vilket skulle bli den största vindkraftparken i Europa. Vindparken kommer att byggas på mark som ägs av Sveaskog Förvaltnings AB, Sveriges största skogsägare, SCA Skogsfastigheter AB, Europas största ägare av privat skog och flera privata markägare.

- Efter att ha arbetat med utvecklingen av Markbygden vindkraftprojekt sedan 2002 är Svevind mycket glada över att äntligen få se partnerskapet med GE Renewables, GE Energy Financial Services och GIG bära frukt. Den uppmärksamhet vi har fått från världsledande aktörer som dessa visar på framgången i utvecklingen av projektet. Vi ser fram emot att se Markbygden ETT och framtida projekt i Markbygden bidra till den välbehövliga kampen mot klimatförändringar, säger Wolfgang Kropp, VD Svevind. 

Om GE Renewable Energy

GE Renewable Energy är en division inom GE med 10 miljarder dollar i omsättning och med en av de bredaste produkt- och tjänsteportföljerna inom förnybar energiproduktion. Genom att kombinera land och vattenbaserad vindkraft, vattenkraft och innovativ teknik som koncentrerad solkraft och nyligen vindturbinblad, genom uppköpet av LM Wind Power, har GE Renewable Energy installerat över 400 GW förnybar elproduktionskapacitet globalt för att få världen att fungera bättre och renare. Med mer än 22 000 anställda i fler än 55 länder, har GE Renewable Energy stöd av resurserna i GE, världens första digitala industriföretag. Vårt mål är att visa för resten av världen att förnybar elproduktion är både kostnadseffektiv, tillförlitlig och kan produceras på ett hållbart sätt.

Om Green Investment Group (GIG)

GIG är specialist inom grön infrastrukturinvestering, projektleverans samt portföljhantering och relaterade tjänster. GIG:s erfarenhet, kompetens och kapacitet gör det till en global ledare inom gröna investeringar, hängiven att stödja tillväxten av global, grön ekonomi.

Verksamheten lanserades ursprungligen av Storbritanniens regering 2012 som Green Investment Bank, den första institutionen av sitt slag i världen. Organisationen förvärvades av den diversifierade finansiella koncernen Macquarie Group Limited år 2017 och skapade ett av Europas största team av hängivna investerare inom grön infrastruktur och verkar nu under namnet Green Investment Group.