”Metanolfolket kommer att välja bort den svarta oljan”

Produktion av metanolbilar i Kina vid Geelys fabrik i Hangzhou. Geely tog redan 2014 fabriken i drift. Där tillverkas 200 000 bilar per år för M100. Foto: Geely Media

Med hjälp av metanol kan man producera grönt bränsle för bilar, fartyg och flygplan. Metanol saknar skadliga partiklar och den är CO2-neutral, men den är fortfarande för dyrt för att kunna allvarligt konkurrera med fossila bränslen.

I övergången till förnybar energi, exempelvis inom transportsektorn, tränger alkoholen metanol, även känd som trä-alkohol, in på ett område där den kan komma att ersätta fossila bränslen.

Metanol kan framställas med hjälp av vindenergi och biomassa, men det kostar mer att producera än fossila bränslen.

Användningen av metanol som bränsle är fortfarande begränsad i Norden, men många andra länder såsom Kina och Island producerar och använder den. Kina producerar metanol från förgasat kol och Island producerar grön energi med CO2 från luften och vätgas som framställs av landets många varma källor.

- Danmark, som ännu inte använder metanol, har massor av vindkraft och biomassa som landet kan använda för att producera fossilfri metanol, säger Lars Pleth Nielsen, som är centrum och Ph.D. i tribologi vid Danmarks Teknologiska Institut. Han tror att den grundläggande tekniken redan är på plats. Det är bara en fråga om att komma igång.

- Vi kommer att lämna den svarta oljan åt sidan, säger Lars Pleth Nielsen, centrumledare på Teknologiska Institutet och en av initiativtagarna till en stor konferens i mitten av maj i år om metanol. 

- Vi måste samla ihop tillräckligt många människor, som är intresserade av grön metanol, för att gå vidare med vårt projekt, säger han.

- När vi ser fram till 2030, räknar vi med en betydande teknisk utveckling inom metanolframställningen. Då kommer potentialen för metanol att vara relativt stor, säger Anders Hansen Bavnhøj på danska Energinet.dk.

Den teknik som ska utvecklas, inkluderar nya anläggningar för elektrolys. De kommer att bli mer energieffektiva. Därmed blir också priset på produkten ekonomiskt konkurrenskraftigare jämfört med fossila bränslen. Dessutom måste viss omvandlingsteknik, med vars hjälp biomassan omvandlas till bränsle, förbättras. Anders Hansen Bavnhøj jämför situationen med vindkraftverk, som också förnyades och som blev påtagligt lönsammare så småningom.

På längre sikt, fram till 2050, tror Anders Hansen Bavnhøj, att det är realistiskt att en stor del av danska konsumtionen av bränsle består av el från vindkraft och solceller och biomassa.

För att kunna använda metanol som bränsle måste insprutningssystemet i dieselmotorerna justeras något, säger Kjeld Aabo, Account Manager på MAN Diesel & Turbo som producerar motorer, däribland sådana som går på metanol.

Skillnaden mellan en vanlig dieselmotor och en motor som kan bränna metanol är relativt liten. Därför tror Kjeld Aabo på metanol som bränsle, men det finns vissa villkor som måste uppfyllas. Först av allt, måste kunderna känna sig säkra på att metanol är förnyelsebar och att allt är i ordning när det gäller logistik, pris och tillgänglighet.

Kjeld Aabo säger också att intresset för metanol har ökat sedan den Internationella sjöfartsorganisationens miljökommitté, MEPC 70, beslutade 2008 att gränsen för svavelhalten i marina bränslen skulle minskas från 3,5 procent till 0,5 procent år 2020. Dessutom har metanol, enligt Aabo, rengjorts helt och hållet från svavel.

Under det senaste året har rederiet Stena Line haft goda erfarenheter av kryssningar, med både diesel och metanol. Enligt företagets hållbarhetschef Erik Lewenhaupt, kommer priset på metanol minska. Därmed kan företaget använd mer metanol, men Stena Line kommer förmodligen att vara beredd att betala lite mera för metanol för att skydda miljön, berättade företagets hållbarhetschef Erik Lewenhaupt för danska Ingenjörstidningen.

- Generellt tror vi att metanol är mycket spännande möjlighet som potentiellt marint bränsle för framtiden och framför allt för att det har en bra miljöprofil, säger Lewenhaupt, som medger dock att det största hindret än så länge är kostnaden för metanol. Det tycks i alla fall stämma för Europa.

Shanghai och 23 kinesiska provinser har antagit regler för metanolinblandning i bensin från 5 procent till rent metanolbränsle. Därutöver finns en nationell standard för 85 procent metanol i bensin. En standard för 15 procent inblandning är på gång. Under 2016 blandades cirka 15 miljoner kubikmeter metanol in i kinesisk bensin.

Vanliga bensinbilar körs utan modifikation på upp till 35 procent metanolinblandning i bensin. Flera kinesiska fordonsföretag tillverkar bilar för M100 (100 procent metanol). Geely, ägare av Volvo personvagnar, tog redan 2014 i drift en fabrik som tillverkar 200 000 bilar per år för M100.