Vindkraften öppnar upp möjligheter för elnätsutveckling

Foto: Henrik Johansson

Philip Anschutz planerar genom sitt bolag att bygga vad som ska bli USA:s största vindkraftspark, för att försörja Kalifornien med el.

Projektet väntas omfatta en investering på 44 miljarder kronor (5 miljarder dollar). Problemet är dock att parken planeras att byggas i Wyoming, en bra bit bort.

Men Philip Anschutz utnyttjar möjligheten och ska genom ett annat bolag bygga kraftledningar som ska kunna leda elen från vindkraftsparken till Kalifornien. Detta projekt väntas omfatta en finansiering på 26 miljarder kronor (3 miljarder kronor).