Skandia och Vattenfall inviger vindpark

Foto: Scott Wilcoxson

Nu inviger Skandia och Vattenfall den gemensamma vindkraftparken Höge Väg i Kristianstad kommun. Samarbetet inleddes i december 2014 då bolagen bildade ett gemensamt bolag för lika ägande av totalt fyra vindkraftparker.

Invigningen markerar startskottet på en ny typ av samarbete, ny för såväl Vattenfall som för Skandia. Vattenfall, med mångårig vindkraftproduktion bakom sig, har ingen tidigare erfarenhet av externa medfinansiärer eller samägande inom vindkraftproduktion. Skandia investerar stort i infrastruktur, men har tidigare inte funnits på energimarknaden.

– Vattenfall har 17 vindkraftprojekt i olika stadier i Sverige just nu. Vi har ambitiösa planer för ett 100 procent förnybart energisystem. Saminvesteringen med Skandia möjliggör utbyggnaden i Sverige. Det är bra för våra respektive kunder och det är bra för Sverige, säger Ingrid Bonde, finansdirektör och vice koncernchef Vattenfall.

Totalt fyra vindkraftparker ingår i det gemensamma bolaget; Hjuleberg och Högabjär-Kärsås i Falkenberg kommun, Juktan i Sporsele kommun och Höge Väg. Alla fyra är i drift och Hjuleberg invigdes redan 2014.

– Skandia har framgångsrikt ökat investeringarna i infrastruktur och vindkraftssatsningen är viktig för oss. Genom att investera i vindkraft kan pensionskapitalet göra nytta två gånger om. Dels genom avkastning men också som ett bidrag till ett mer hållbart energisystem, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.