Inget drag i utbyggd vindkraft

Foto: Petter Palander

Produktionen från svenska vindkraftverk ser ut att bli lägre i år jämfört med 2015, enligt Svensk Vindenergi. Dessutom är investeringstakten fortfarande låg jämfört med de senaste åren.

Branschorganisationens prognos visar en samlad årsproduktion på 14,2 terawattimmar mot 16,5 terawattimmar i fjol, detta trots att ny vindkraft motsvarande 1,3 terawattimmar har tillkommit. Minskningen förklaras främst av att 2015 var ovanligt vindrikt, medan 2016 hittills har varit ett ganska vindfattigt år.

(TT)