Hexicon gör en nyemission på 25 miljoner ANNONS

Flytande vindkraft som företeelse har funnits i flera år och har testats men inte i en så storskalig produktion som nu. Bild: Hexicon
"I och med att nyemissionen blev övertecknad har vi möjlighet att utveckla flytande plattformar för vindkraft till havs”, säger Henrik Baltscheffsky, vd för Hexicon. Foto: Hexicon
Stora parker kan ha uppemot hundra turbiner inom samma område men med färre fundament. Det innebär stora kostnadsbesparingar. Bild: Hexicon

På så sätt kan företaget säkra utvecklingen av bolagets innovativa teknik för havsbaserad vindkraft på stora djup.

– Nyemissionen innebär att vi kan intensifiera vår projektutveckling i Dounreay i norra Skottland där vår första plattform ska tas till drift, säger Henrik Baltscheffsky,VD för Hexicon.

Vindkraft har främst funnits framförallt i norra Europa där över 3000 turbiner idag är i drift. Men även i USA och Asien görs stora satsningar på vindkraft. De första turbinerna tas i drift i år i USA medan vindkraft varit i drift några år i Asien redan.

– Marknaden går från att vara europeisk till att vara global. Vi på Hexicon vill etablera en svensk industri kring detta och har tillsammans med andra företag bildat projektet Freja. Det är bland annat exportmöjligheter som vi vill främja i projektet.

Hexicon designar halvsänkbara plattformar för vindkraft som ger möjlighet till effektiv energiproduktion till havs på områden som normalt inte kan utnyttjas på grund av stora djup eller svåra bottenförhållanden.

– Vindkraftparker kan därmed lokaliseras utom synhåll från land och på områden där miljöpåverkan är minimal. Detta expanderar vindkraften s potential som förnybar energikälla.

Nyemissionen uppgår till 20 miljoner kronor och därutöver har en överteckningsoption om fem miljoner utnyttjats till fullo.

I och med nyemissionen har Hexicon fått en ny storägare, Index Equity Sweden AB som tecknat sig för drygt 35 procent av det totala emissionsbeloppet och kommer därmed äga cirka 10 procent av Hexicon.

– I och med att nyemissionen blev övertecknad har vi möjlighet att utveckla flytande plattformar för vindkraft till havs. Det var viktigt för oss att göra denna nyemission  i början av året så att den första anläggningen kan vara i drift år 2018.

Flytande vindkraft som företeelse har funnits i flera år och har testats men inte i en så storskalig produktion som nu. Konceptet med en vridbar plattform är utvecklat av innovatörer från den marina industrin och vindkraftindustrin.

– En vridbar plattform gör det möjligt för plattformen att vrida sig i vindriktningen och möjliggör ett förankringssystem som gör att plattformen finns på samma ställe år efter år. Stora parker kan ha uppemot hundra turbiner inom samma område men med färre fundament. Det innebär stora kostnadsbesparingar.

De skotska myndigheterna vill testa flytande vindkraft under några år för att sedan göra en utvärdering för att se om de vill bygga storskaliga parker.

– Vi har redan märkt av ett stort intresse för vår teknik för flytande havsbaserad vindkraft från ett flertal andra länder, säger Henrik Baltscheffsky.

Fakta: Hexicon

Bildades: 2009

Syfte: ett design- och utvecklingsföretag som levererar kunskap, lösningar oh IP-rättigheter.