Sveriges djupaste område kartlagt

Fartyget MV Northern Wind. Foto: Clinton Marine Survey
Bild: Clinton Marine Survey

Nu har området Bratten i Skagerrak djupkarterats, och här ligger Sveriges djupaste havsbotten.

Mätningarna som innefattar kartering av 1206 kvadratkilometer i enlighet med gällande sjömätningsstandard (IHO S-44) har utförts under december och januari av Clinton Marine Survey i samarbete med AquaBiota Water Research på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten.

Projektet genomfördes med fartygen MV Lode, MV Northern Wind och MV Nils.

Vi kan nu berätta exakt var Sveriges djupaste punkt ligger 211254E 6474375N (SWEREF99 TM) och att dess djup är 560 meter.

- Vi är glada att mätningarna kunnat genomföras trots en stormig period, säger Anders Wikmar från Clinton. Mätningarna som utförts med loden EM2040 och EM710 från Kongsberg har mycket god upplösning och tillförlitlighet trots det stora djupet.  

 

Vill du veta mer om vad Clinton Marine Survey har att erbjuda så hittar du allt på www.Clinton.se/marine