Minskad produktion för Arise

Foto: Arise

Arises elproduktion var 36,7 gigawattimmar i mars (69,4). Det uppges vara 32,8 gigawattimmar under budget. Svagare vindar än normalt tyngde.

Månadens produktion fördelade sig på 18,9 gigawattimmar egen (40,0 gigawattimmar) och 17,8 gigawattimmar samägd (29,4 gigawattimmar) vindkraft.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Budgeten, uppger bolaget för SIX, är en långtidsjusterad siffra, vilket gör att man under enskilda kvartal och månader nästan alltid avviker antingen positivt eller negativt mot den.

(SIX News)