Elmarknaden vecka 30 - Låg tillgänglighet i kärnkraft

Enligt uppgifter från Energimarknadsinspektionen (Ei) ökade systempriset med en procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna ökade med en procent i elområde SE1, SE2 och SE3; i SE4 ökade spotpriset med 5 procent. Under veckan som gick låg medeltemperaturen flera grader över det normala och nederbörden var mycket låg.

Tillgängligheten i kärnkraft låg på 80 procent i Sverige och 85 procent i Norden, en minskning på 6,4 respektive 4,6 procent. Priset på gas sjönk med 9,5 procent under veckan och kolpriset ökade med 1,3 procent.

I Sverige minskade den totala användningen och produktionen med 5,1 respektive 4,6 procent.