Hocksjöns vindkraftspark får ny delägare

Den jämtländska koncernen Persson Invest kliver in som delägare i Hocksjöns vindkraftsprojekt, som i dag ägs av energibolaget Jämtkraft. Persson Invest blir 25 procentig delägare.

- Vi är två bolag som vill vara med att ta ansvar för den region vi verkar i och för framtidens klimat. Det här är ett konkret steg att tillföra ytterligare förnybar energi, säger Björn Rentzhog vd Persson Invest.

Jämtkraft har tidigare i år förvärvat vindkraftsprojektet Hocksjön, i Sollefteå kommun. Sammanlagt finns tillstånd för 45 vindkraftverk som tillsammans har potential att producera upp till 600 GWh förnybar energi, det motsvarar energi till cirka 126 000 hushåll*.

- Med rätt partnerskap kan vi driva på energiomställningen ännu starkare. Persson Invest är rätt partner för oss, med bred kompetens inom flera olika områden, stark förankring i regionen och strävar efter utveckling, säger Erik Brandsma, vd Jämtkraft.

Bygget av parken planeras att påbörjas under 2020 och stå klart året därpå.

*Beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 kWh.