Peikko levererar bergsförankrade fundament till norsk vindpark

Bild: Peikko.

Peikko Groups Norska dotterbolag, Peikko Norge AS har vunnit en större order på 14st bergsförankrade vindkraftsfundament till Frøya Vindpark i Tröndelag. Peikko kommer att leverera allt stål innefattande armering, mallar, bergsbultar och adapterplattor med tornbultar.

I Peikkos åtagande ingår också konstruktion och kompletta beräkningsrapporter. Leveranserna är planerade att ske mellan augusti och oktober 2019.

Utvecklare och framtida ägare av parken är TrønderEnergi Vind, ett konsortium bestående av Trønder Energi and Stadtwerke München (SWM), ett av dom största energi- och infrastrukturföretagen i Tyskland. Søbstad AS är huvudentreprenör med ansvar för vägar, kranplaner, fundament och kabelinstallation. Vestas står för turbinleveransen, 14st V136-4.2 MW med en turbinhöjd på 112m.

Vindparken är beräknad att vara i drift I slutet av 2020.