Kostnaden för vindkraft sjunker

Bild: Kundkraft.

Enligt organisationen Svensk Vindenergi så kommer 2019 bli ett rekordår för utbyggnaden av vindkraft. Anledningen är att de politiska förutsättningarna blivit tydligare, samtidigt som vindkraft blivit mer lönsamt. 

Totalt kommer det byggas nästan 600 vindkraftverk i Sverige under 2019, med en total årsproduktion motsvarande 7 TWh. Produktionskapaciteten för vindkraft ökar med 33%, och i slutet av 2019 kommer vindkraft stå för ca 18% av Sveriges totala energiproduktion. 

Anders Kaijser, som är VD för Kundkraft.se, pekar på två anledningar till denna utveckling.

- Dels har de politiska förutsättningarna blivit tydligare sedan energiöverenskommelsen 2016 och dels har vindkraft blivit betydligt mer lönsamt de senaste åren, menar Anders.

Energiöverenskommelsen 2016 innebär en större förutsägbarhet, vilket resulterade i många investeringsbeslut som nu blir verklighet.

Lägre produktionskostnad
Dessutom har kostnaden för vindkraft sjunkit. Enligt Energimyndigheten har produktionskostnaden för vindkraft minskat med 44 procent mellan 2008 och 2016, från 0,78 kr/kWh till 0,43 kr/kWh. I en annan rapport från energimyndigheten beräknar man att produktionskostnaderna för vindkraft som tas i drift 2020 kommer att vara omkring 36 öre/kWh.

- Jämfört med el producerad från exempelvis kärnkraft, där produktionskostnaden ligger på dryga 50 öre/kWh, är vindkraft mer konkurrenskraftigt, säger Anders

Lockar fler investerare
Samtidigt har elpriset gått upp i hela Europa, vilket framförallt beror att kolkraft blivit dyrare efter att handelssystemet för utsläppsrätter stramats åt. Priset på kolkraft är ofta prissättande för det nordiska elsystemet.  Resultatet med lägre produktionskostnad blandat med en prisökning på kolkraft har resulterat i att ny vindkraft, också utan stöd, förväntas bli mer lönsam.
- Den ökade lönsamheten gör att det blivit betydligt lättare att locka investerare till att bygga nya vindkraftverk, menar Anders.