Arise produktion uppgick till 70,2 GWh i mars

Foto: Arise

Bättre vindar än normalt under mars månad resulterade i en elproduktion om 70,2 GWh, för Arise vindkraft, jämfört med månadens budget om 59,0 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 38,8 GWh egen produktion och 31,4 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 31,1 GWh respektive 27,9 GWh.

Från och med april månad kommer samägd produktion ej finnas med i produktionssiffrorna, p.g.a. genomförd avyttring av Arise ägarandel i Jädraås i slutet av mars.