Länsmuseet i Lindesberg yttrar sig om vindparken Siggebohyttan

Bergsmansgården Siggebohyttan vid sjön Usken mellan Lindesberg och Nora. Foto: ÖLM/Per Torgén.

Med anledning av den planerade vindkraftparken Siggebohyttan i Lindesbergs kommun, vill Örebro läns museum yttra sig gällande tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivningen för den tilltänkta anläggningen. Detta yttrande har tillsänts Länsstyrelsen i Örebro län.

Sammanfattningsvis anser museet att anlägga en vindkraftpark på den föreslagna platsen skulle medföra påtaglig skada på riksintresseområdena för kulturmiljö Siggebohyttans bergsmansgård, Lindesberg och centrala Nora. Det skulle i stor utsträckning negativt påverka avläsbarheten samt upplevelsevärdet av dessa miljöer. Placeringen av vindkraftparken är sådan att den även starkt inverkar negativt på övriga natur- och kulturmiljöer i kommunerna.