Härjeåns Nät ansluter vindkraftpark vid Bröcklingberget

Den 45 MW stora anläggningen vid Bröcklingberget beräknas att producera 155 GWh per år. Bild: Härjeåns nät.

Nu står det klart att en ny vindkraftpark ska upprättas vid Bröcklingberget i Bräcke kommun. Totalt omfattar vindparken 11 vindkraftverk och kommer att ha en sammanlagd effekt på 45 MW. Parken kommer att byggas av Arise och ägare blir FB Lux Investments Funds.

För att möjliggöra anslutningen till elnätet genomförs anslutningen av Härjeåns Nät AB. Anslutningen verkställs genom en ny elledning på 2,5 mil för att hantera den ökade effekten i nätet samt en ny fördelningsstation. Härjeåns kunder får därmed en säkrare elleverans samt ökad tillgång till förnybar energi.

– Anslutningen till Bröcklingberget är vår största anslutning till elnätet under 2019. För att möjliggöra dessa typer av anslutningar krävs stora insatser för att hantera den ökade effekten. Vi är glada över att kunna verkställa en sådan satsning som går i linje med våra nationella klimatmål samtidigt som vi kan öka leveranssäkerheten i elnätet för våra kunder, säger Tobias Pettersson projektledare Härjeåns Nät AB.

Den 45 MW stora anläggningen beräknas att producera 155 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel till ca 31 000 villahushåll.

Arbetet med anslutningen är påbörjad och går enligt plan. Planerad drifttagning av vindkraftparken sker i slutet av 2019.