Svevia bygger vindkraft i Dalarna

Nio nya vindkraftverk ska etableras i Falukommun. Svevia ska på uppdrag av EnviksbergetsVindkraftpark AB utföra tillhörande markarbeten och gjuta vindkraftverkens betongfundament.

I Falu kommuns nordöstra delar är vindförutsättningarna mycket goda för utvinning av vindkraftsel. Till sommaren kommer nio stycken nya turbiner för vindkraft att resas utanför byn Svartnäs cirka fem mil nordöst om Falun.

Innan vindkraftverken kan resas och börja producera klimatvänlig el behöver förberedande markarbete och ledningsdragning utföras.

– Vårt uppdrag är att bygga de vägar som krävs inom vindkraftparken, gjuta betongfundamenten som turbinerna ska resas på och förbereda marken för de kranplaner som behövs för att kunna lyfta turbinerna på plats, samt förlägga kanalisationsnät, säger Tobias Olsson, Svevia.

Totalt är det sju kilometer väg. Den större delen byggs genom obanad terräng men dras också delvis på befintlig väg som förstärks. Svevia förbereder även en 4000 meter lång kanalistation för kraft- och fibernät. Uppe på höjden gjuts nio betongfundament och lika många kranplaner byggs.

– Kranplanerna är den yta där de stora kranarna, som lyfter turbinerna på plats, placeras. Det är en stor belastning på marken och vårt jobb är att förbereda marken så att den är helt plan och klarar påfrestningen av både kranar och turbinlyft.

Projektet som är i fullgång framskrider enligt planerna med väg och markbyggnationer.

– De projekt som vi drev förra året var starkt präglad av ett ganska extremt väder med enorma snömängderna. I år har vi inte några sådana utmaningar.

Under maj planeras arbetet med att gjuta fundament utföras och i slutet av juni lämnar Svevia över till Siemens som ska resa vindkraftverken.