2018 års elpris högst sedan 2010

Bild: Kundkraft.

En torr sommar, lite vind och höga råvarupriser gjorde att 2018 års elpris blev det högsta sedan 2010 och ökade med 52 procent jämfört med 2017. Under inledningen av 2019 har elpriset fortsatt på höga nivåer. Januari hade exempelvis det högsta elpriset för en januarimånad sedan 2011.

Förra årets torra sommar resulterade i låga nivåer i Sveriges vattenmagasin. Situationen har sedan dess inneburit att Sveriges elsystem blivit mer beroende av fossilbaserad kraftproduktion från Polen och Tyskland, vilket lett till ett högre elpris. 

- Dagar när det inte blåser och förbrukningen samtidigt är hög så tvingas Sverige importera el från våra grannländer, enligt Anders Kaijser som är VD på Kundkraft Sverige AB.

Under Januari var det kallt och blåste mindre än vanligt, vilket gav ett högt snittpris för månaden. Hela 55,8 öre/kWh, vilket är det högsta snittpriset för en januarimånad sedan 2011.

Den sista kilowattimmen sätter priset
De senaste tio dagarna har vädret varit mildare och det har blåst mer, vilket gjort att elpriset sjunkit med tio procent. Men elpriset är fortfarande relativt högt. Cirka 30-40 procent högre än för ett år sedan.

Man brukar säga att den ”sista” kilowattimmen är den som sätter priset på el. När elproduktionen i Sverige är lägre, tvingas Sverige importera de sista kilowattimmarna el från kontinenten.
- Eftersom priset på olja och kol varit relativt högt och priset på utsläppsrätter gått upp det senaste året, har situationen resulterat i att det svenska elpriset stigit markant jämfört med för ett år sedan, berättar Anders.

Osäkert hur priset utvecklas de närmaste månaderna
För närvarande ser det ut som att nivåerna i Sveriges vattenmagasin kommer ligga kvar på låga nivåer fram till sommaren,vilket innebär fortsatt fortsatt höga elpriser.

Men blir det milt väder, kan förutsättningarna ändras. Förutom att man använder mindre el när det är varmare, brukar mildare väder även innebära mer nederbörd.
- Mycket nederbörd och mycket vind kan ge lägre elpriser, säger Anders.