Svenska vindkraftförbundet samlar branschen till Winterwind i Umeå

Svenska vindkraftförbundet

Svenska vindkraftförbundet samlade branschen till konferensen Winterwind i Umeå i början av februari. Under mötet diskuterade man bland annat vindkraft i arktiskt klimat, en utmaning för branschen. På det temat informerade man om olika avisningstekniker, risker med iskast från turbinvingar och hur man kan förutse isbildning med hjälp av meteorologiska data. Under konferensen hölls ett antal parallella sessioner under de två seminariedagarna.

Svenska vindkraftförbundet representerar alla vindkraftproducenter. Förbundet har över 30 års erfarenhet av vindkraft.Förbundet är en etablerad referensorganisation och en engagerad part i energisverige. Förbundets främsta syfte är att främja utvecklingen av vindkraft på rimliga ekonomiska och finansiella förhållanden.

Svenska vindkraftförbundet är inblandade i vindkraftrelaterade projekt och utbildningar samt informerar om forskningsresultat och teknisk utveckling, ofta i nära samarbete med både myndigheter, organisationer och näringslivet.