Förnybar energi i EU ersätter kolkraft i ökad utsträckning

Tyska energijätten RWE:s kolkraftverk på natten. Foto: Creative Commons, kredit: Benita5

Kolkraften minskar mest i länder som använder mest förnybar energi, säger en färsk rapport. Detta vederlägger påståendet om att dessa länder vänder sig i första hand till gas som ett alternativ till kol på kort sikt.

Ny energiproduktion från vind-, sol- och biomassa har ersatt tydligt användningen av kol under året 2018.

Det gäller särskilt i Tyskland, Frankrike och Storbritannien, enligt en studie som gjordes nyligen av den europeiska Elstatistikbyrån och av två ledande energipolitiska forskningsinstitut.

Förnybar energi, som fortsatte att öka under 2018, utgör idag 32,3 procent av den totala elproduktionen i EU, en ökning med två procentenheter jämfört med föregående år, enligt rapporten som publicerades den 30 januari 2019.

Den totala kolkraftproduktionen minskade med 6 procent i hela EU år 2018 och ligger nu 30 procent under 2012 års nivåer, konstaterade analysen och bekräftar den snabba nedgången av kol i elproduktion i de flesta europeiska länder.

- Det berodde på tillväxten av förnybara energikällor i Tyskland och Storbritannien och på nya investeringar i vattenkraft i Italien och Spanien, står det i rapporten från Agora Energiewende och Sandbag, två ledande energiforskningsinstitut.

Sammantaget minskade koldioxidutsläppen från energisektorn med 5 procent, vilket berodde på reducerad kolanvändning, vilket var särskilt brant i Storbritannien och Tyskland.

I Storbritannien minskade andelen el från stenkolsproduktion från 40 procent år 2012 till 5 procent år 2018, medan den i Tyskland sjönk från 19 procent till 13 procent under samma period