Deutsche Windtechniks svenska dotterbolag ISO-certifierade

Arkivbild

I fjol utfärdades flera officiella certifikat för Deutsche Windtechniks svenska dotterbolag som intygar att företagets strategiska och operativa tjänster uppfyller standardiserade krav för ledningssystem. Samtliga certifikat gäller fram till mars 2021.

Certifikatet enligt ISO 9001:2015, som är det mest kända, omfattar strategiska aspekter och fokuseras på företagets interna struktur och processer, från den högsta företagsledningen och ned genom alla nivåer. ISO 14001:2015 intygar överensstämmelse inom ledningssystemet på miljöområdet, medan BS OHSAS 18001:2007 täcker in olika säkerhetskrav på arbetsplatsen.

Sett ur ett företagsperspektiv var tilldelningen av dessa certifikat ett viktigt steg. Linus Sturesson, vd vid Deutsche Windtechnik, förklarar:

– Deutsche Windtechnik:s kontinuerliga tillväxt under de senaste åren innebar att en certifiering blev till ett nödvändigt steg för att vi skulle behålla vår konkurrenskraftiga position. Dessa certifikat utgör en obligatorisk förutsättning för många upphandlingar och är en indikator på den ökande professionaliseringen inom vindindustrin.

Certifieringen är dessutom ett logiskt steg inom företagets allmänna filosofi kring kvalitetssäkring som baseras på olika principer, till exempel för att internalisera ett rättvist och lönsamt sätt att arbeta, att praktisera ett lämpligt ansvarsfullt sätt att handskas med människor, miljö och teknologi samt att inta en moralisk, etiskt och politiskt balanserad attityd. Moderbolaget, Deutsche Windtechnik AG, har redan varit certifierat i flera år, och nu följer dotterbolagen med framgång i samma spår.

Certifieringar enligt ISO är erkända över hela världen och baseras på strikta och klart definierade standarder. Endast erkända organ får utföra revisioner och utfärda certifikat för ett företag eller en institution. Revisioner ska utföras regelbundet för att ett företag ska kunna behålla sin certifiering. Certifieringarna enligt ISO är den högsta certifieringsnivån som ett företag kan nå.