OX2 utvecklar storskalig energipark sydöst om Blekinge

Foto: Vasilios Muselimis/Unsplash

OX2 har inlett arbetet med att utveckla en storskalig energipark, sydöst om Blekinge. Energiparken uppskattas ha en total installerad kapacitet om 1.9 GW och kommer att producera både elektricitet och vätgas. Projektet som är i tidig fas inkluderas i OX2:s projektutvecklingsportfölj i första kvartalet 2023.

 

Energiparken Neptunus planeras cirka 50 kilometer söder om Blekinge i Sveriges ekonomiska zon. Den kommer att omfatta havsbaserad vindkraft liksom anläggningar för att omvandla elektriciteten till vätgas. Den årliga produktionen uppskattas till 8 TWh, vilket motsvarar ungefär 5 procent av Sveriges nuvarande elanvändning.
 
OX2 har de senaste två åren utfört undersökningar i området och har under vintern även genomfört samråd där myndigheter och allmänhet har informerats och fått tillfälle att lämna synpunkter. Nästa steg är att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning, som kommer att lämnas in under 2023-2024. Energiparken skulle kunna vara operativ i början av 2030-talet.

bild
Källa: OX2

– Skiftet mot vätgas, fossilfri industri och elektrifiering kräver enorma mängder av förnybar energi och energiparken Neptunus är strategiskt placerad för att spela en nyckelroll i omställningen. Jag är mycket glad att vi kan inkludera ytterligare ett projekt i vår svenska utvecklingsportfölj, säger Emelie Zakrisson, ansvarig för utvecklingen havsbaserad vind i Sverige, OX2.

Vätgas förväntas spela en viktig roll som energibärare i framtidens energisystem, då den tunga industrin och tunga transporterna behöver minska sina utsläpp. Vätgas kan lagra, transportera och tillhandahålla energi, liksom omvandlas till andra e-bränslen. Den planerade elproduktionen skulle möjliggöra vätgasproduktion om upp till cirka 225 000 ton årligen.
 
OX2 kommer att undersöka ifall syrgasen, som är en biprodukt från vätgasframställning, kan användas till att syresätta Östersjöns botten i projektområdet.
 
I slutet av fjärde kvartalet 2022 omfattade OX2:s projektutvecklingsportfölj för havsbaserad vind totalt 13,9 GW.