Inställningen till vindkraft mer positiv i Danmark än övriga Skandinavien

FOTO: London Array Ltd

Mer än 9 av 10 danskar (92 %) är positiva till vindkraft. I Sverige är motsvarande siffra 72 procent och i Norge 62 procent. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av teknikkonsulten COWI.

Teknikkonsulten COWI har gett Novus i uppdrag att undersöka attityden till vindkraft i Sverige, Danmark och Norge. Generellt sett så är inställningen till vindkraft mest positiv i Danmark där så många som drygt 9 av 10 är positivt inställda till vindkraft som energikälla för produktion av el.

– I Danmark har man under lång tid gjort ett aktivt val att se vindkraft som en nyckelkomponent i sin energiproduktion. Det har gjort vindkraften till en naturlig del i såväl energidebatten som i det danska landskapet. Att Danmark aldrig haft kärnkraft och varit aktiva motståndare till kärnkraft spelar också in, säger Pontus Haag, ansvarig för samhällskontakter på COWI i Sverige.

Andelen personer som är negativa till vindkraft är lika stor i Sverige och Norge (17 %). I Danmark är dock andelen negativa betydligt lägre. Endast drygt 1 procent av danskarna säger att man är ganska eller mycket negativt inställd till vindkraft.

– Satsningar på vindkraft i kombination med övriga kraftslag är helt nödvändigt för att lösa det kraftigt ökande elbehovet de kommande decennierna. I Danmark har man levt sida vid sida med vindkraften under lång tid. Därför är det troligt att den negativa inställningen nästan försvinner helt när vindkraften blir en naturlig del i vardagen, säger Pontus Haag, ansvarig för samhällskontakter på COWI i Sverige.

Även andelen negativa till vindkraft i närheten av bostaden är på liknande nivå i Sverige (30 %) och Norge (32 %). I Danmark är dock även denna siffran betydligt lägre, där endast 12 procent är negativa till vindkraft i närheten av bostaden.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av COWI. Undersökningen i Sverige är genomförd via 1001 genomförda webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. I Danmark och Norge har den genomförts på ett liknande sätt av en samarbetspartner till Novus.