Resultat från batteritester på Uppsala Universitet

Insplorion har i samarbete med Uppsala universitet avslutat ett projekt kring tester av batterier. Projektet finansierades av samverkansprogrammet FFI Energi och Miljö. Syftet har varit att verifiera och utvidga möjligheterna med Insplorions NPS-teknik för batterier. Resultaten bekräftar nyttan som effektivare metod för laddstatus och visar att även temperatur och batterihälsa kan mätas.

I projektet har fokus varit att med Insplorions NPS-teknik mäta laddstatus (SOC) och temperatur hos Li-jon-batterier med två av de vanligaste elektrodmaterialen; grafit och LFP (Litium Järn Fosfat). SOC och temperatur är de två parametrar som är viktigast för batteriets styrsystem för att kunna nyttja batteriet effektivare utan att begränsa dess livslängd. Det är också dessa parametrar som Insplorion tillsammans med batteri-, komponent- och fordonsindustrin identifierat som de mest essentiella.

- Våra tidigare resultat har påvisat att vår NPS-sensor effektivare mäter batteriets laddstatus, detta har nu bekräftats och stärkts. Vi har nu även resultat som visar hur vår sensor mäter åldring och temperatur mitt i batteriet, som också starkt efterfrågas för att bättre kunna nyttja batteriet fullt ut, kommenterar Patrik Dahlqvist, vd på Insplorion.

De olika parametrarna som Insplorions sensor mäter har kunnat fås fram genom att placera sensorn på olika sätt i batteriet. I en kommersiell sensor skall en fiber med olika sensorelement mäta laddstatus mot elektroden, åldringsförlopp vid elektrodens yta och temperatur i elektrolyten. Detta med en och samma optiska fiber. Informationen från sensorerna är intressant även för forskningen på nya batterimaterial, då den ger helt ny information som tidigare varit svår eller omöjlig att mäta i fullstora uppställningar och i realtid.

- Vårt samarbete med Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet, har varit mycket lyckat. Dessa resultat är precis vad vi kunnat önska oss som vi nu förmedlar i de pågående dialogerna med våra industriella kontakter. Vi kan nu ta nästa steg med fokus på miniatyrisering och integrering med batteriets styrsystem.