”Svensk vindkraft mår inte så bra som det antyds”

Jeanette Lindeblad Ordförande Svensk Vindkraftförening, Fredrik Lindahl Ledamot Svensk Vindkraftförening och Göran Bryntse Ordförande SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation kommenterar en tidigare artikel från TT (, Medvind för Svenska vindkraften) med repliken: Svensk vindkraft mår inte så bra som det antyds. Det gäller specifikt nya beställningar inom branschen.

”Att det beställs ny vindkraft visar att prispressen inom branschen fortsätter. Det är en positiv utveckling för konsumenterna och politikerna men förödande för investerarna. Investeringsbesluten som lett till kvartalets beställningar bygger på ren spekulation där de med stort riskkapital är investerarna. Detta är inte längre en sund marknad för den traditionella investeraren. De som varit med och byggt branschen lider idag oerhört vilket politikerna är medvetna om men inte beaktar. Politikerna pratar om omställning och långsiktighet men ger inte förutsättningarna”, skriver författarna.

Enligt författarna finns inget förtroende för långsiktiga affärer genom det nuvarande elcertifikatsystemets uppbyggnad.

”Elcertifikatsystemet uppbyggnad ger inte förtroende för långsiktiga affärer och beaktar inte tagna investeringar. Detta slår ut de mindre aktörerna och tar bort möjligheten för dessa att investera i vindkraft framöver. Idag tittar stora internationella investerare på Sverige men frågan är bara hur lång tid det tar innan de uppdagar att kalkylerna inte kommer gå ihop. Detta kan få förödande konsekvenser för Sveriges förmåga att ställa om till en förnybar energimix.”

Författarna lyfter de nya 18TWh vilka skulle stärka elcertifikatsystemet, men de menar att det ser istället ut att stjälpa det.

”Elcertifikatsystemet ger inte alla möjlighet att investera utan bara de med störst plånbok och gärna andras pengar (pensionsfonder etc) kan vara med och investera. Systemet är däremot uppbyggt för konsumenterna, de får billigare el, och det är ur ett politiskt omvalsperspektiv positivt men är inte hållbart i längden ifall vi vill ha en grön omställning med spritt ägande. Det kan inte vara så att investerarna skall betala till för att driva ren och förnybar energi. Det är situationen för många idag som kommer bestå ifall man inte tar ett omtag och ser över elcertifikatsystemet.”

Slutsatsen är att Svensk Vindkraftförening och SERO värnar den svenska vindkraften och dess ägare.

”Vi ser fram emot en fortsatt utbyggnad men på rätta villkor för ett stabilt och långsiktigt ägande där alla aktörer kan vara med och konkurrera.”