Finansiella marknaderna intar en avvaktande hållning

Bild: Entelios.

Aktörerna på de finansiella marknaderna intar en avvaktande hållning. Orsaken: Flera olösta situationer skapar mycket osäkerhet på marknaderna. Detta leder i sin tur till oförutsägbara framtidspriser på el i Norden. Det skriver Entelios i ett pressmeddelande.

 

De olösta situationerna omfattar bland annat omväxlande information från parterna i det pågående handelskriget, en möjlig attack på en iransk tanker i Persiska viken och den turkiska invasionen av Syrien. Dessutom flaggar myndigheterna i Storbritannien om ett möjligt Brexit-avtal.

Osäkerheten påverkar priserna på råvarumarknaden. Kolpriset har stigit sakta men säkert under de senaste två veckorna och den senaste veckan har även priset på koldioxid gått upp. Prisuppgången på kol och koldioxid påverkar de tyska kraftpriserna som i sin tur påverkar de nordiska terminspriserna.

Vad är det aktörerna väntar på?
Aktörerna på de finansiella marknaderna väntar på flera säkra indikationer. Det finns tecken som tyder på att parterna kan vara ett steg närmare ett Brexit-avtal under loppet av denna vecka, men hur kommer ett eventuellt avtal att påverka ekonomin i Europa? Före helgen var det mycket som talade för att parterna i handelskriget skulle nå enighet men är det realistiskt att förvänta sig någon snabb lösning? Och vilka konsekvenser får kriget i Syrien för oljepriset? Detta är några av frågorna som aktörerna på de finansiella marknaderna vill veta mer om.

För oss i Norden har utfallen av de olika problemställningarna störst betydelse för de långsiktiga energipriserna, men de kan även påverka priserna den kommande vintern.

Vått i norr
Priserna vi har just nu påverkas mest av vädret. Spotpriset gick upp lite förra veckan och levererades till ett pris på 37,34 €/MWh. Aktörerna på kraftmarknaden hade förväntat sig denna prisuppgång, mycket på grund av de väderprognoser man redan kände till. Fram mot nyår förväntar man sig att elpriset i Norden kommer att öka lite till, upp mot € 40/ MWh. Det är först i januari och februari som marknaden förväntar sig priser på över € 40.