Ny metod fångar in koldioxid, producerar bränsle och motverkar havsförsurningen

En ny metod för energi med negativa utsläpp fångar inte bara in koldioxid från atmosfären och producerar bränsle utan motverkar också havsförsurningen. Foto: Pexels

Amerikanska forskare vid University of California Santa Cruz analyserar den globala potentialen hos en metod för energi med negativa utsläpp, där elektricitet från förnybara energikällor används för att fånga in koldioxid och generera bränsle.

Slutsatsen från FN:s klimatpanel att man för att begränsa den globala uppvärmningen till två grader Celsius förutom att minska utsläppen av koldioxid även kommer att behöva aktivt avlägsna koldioxid från atmosfären har lett till ett ökat intresse för teknik för negativa utsläpp.

Forskare vid University of California Santa Cruz har utvärderat en ny metod för att fånga in koldioxid genom en så kallad elektrogeokemisk process, som även genererar vätgas som kan användas som bränsle och skapar biprodukter som kan hjälpa till att motverka försurningen av haven.

Processen använder sig av elektricitet från förnybara energikällor, för att genom elektrolys av saltvatten framställa väte och syre, tillsammans med kemiska reaktioner som involverar vanligt förekommande mineraler, för att producera en lösning som absorberar och håller kvar koldioxid från atmosfären.

- Den minskar inte bara koldioxiden i atmosfären utan tillför också alkalinitet till havet, så den har dubbla fördelar, förklarar Greg Rau vid University of California Santa Cruz.

Den metod för negativa utsläpp som hittills fått mest uppmärksamhet kallas för BECCS (Biomass Energy plus Carbon Capture and Storage) och går ut på att man odlar träd eller andra bioenergigrödor, som absorberar koldioxid då de växer, bränner biomassan som bränsle i kraftverk, fångar in utsläppen och begraver den koncentrerade koldioxiden under marken.

- BECCS är dyrt och kostar mycket energi. Vi tror att denna elektrokemiska process för att genererar väte är ett mer effektivt sätt att generera energi med negativa utsläpp och har högre kapacitet, säger Greg Rau.