Erik Brandsma ger svenska företags hållbarhetsarbete en känga

Foto: sxc.hu

I en intervju med Veckans Affärer ger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten sin syn på svensk energipolitik och ger svenska företags hållbarhetsarbete en känga.

Erik Brandsma säger i intervjun att kärnkraften är ett stort X i ekvationen i Sverige och att myndigheten på eget initiativ har startat en utredning om tiden efter 2020, med arbetsnamnet Hållbart energisystem. Ett system som tvingar elleverantörerna att ha en viss, ökande, andel av ny förnybar el som de kan producera eller köpa.

”Men det är inte ett hårt mål. Det är för att säkerställa möjligheten att bygga så mycket, genom att ta reda på var de bästa platserna är och så vidare. Det hårda målet är de 25 terawattimmarna i elcertifikaten, oavsett energislag. Det målet kommer att nås”, slår han fast i intervjun.

Erik Brandsma säger också att han tror på nettodebitering även om det kan vara krångligt skatterättsligt.

”Elbolagen har redan börjat med att frivilligt låta kunderna kvitta den el man levererar mot den el man använder senare för att så länge hantera frågan för sina kunder.”

”Regeringen har satsat 210 miljoner extra 2013–2016 för att stimulera solceller på tak. Men när det handlar om stor skala är det viktigt att vara kostnadseffektiv. Det är svårt att se att solceller blir en betydande del av elmixen de närmaste fem åren. På mycket längre sikt, 30–40 år, kanske det är möjligt.”

Den förre hållbarhetschefen är övertygad om att företag över huvud taget förlorar mycket pengar på att inte ta hållbarhets- och samhällsfrågor på tillräckligt allvar.

Enligt Erik Brandsma, var det till exempel inte kraftjättarna som först satsade på vind och sol, och när de började köpa vindkraftsprojekt var det säljarens marknad. Det kostade dubbelt så mycket som om man varit ute ett par år tidigare.

Erik Brandsma säger också i intervjun att: ”Vi får se ett helt annat landskap i energibranschen om 10–15 år. Det kommer att bli vinnare och förlorare.”