Vattenfall lyfte statens vinster

Fredrik Sandberg/TT: Vattenfall redovisade störst vinst bland åtta storbolag i den statliga bolagsportföljen. Arkivbild.

Under rapportsäsongen har flera statliga bolag bekänt färg för årets första sex månader och resultaten har pekat åt olika håll.

Bäst gick det för Vattenfall som under halvåret lyckades femfaldiga sin vinst till 5,9 miljarder kronor från 1 miljard kronor samma period i fjol. Enligt vd Magnus Hall beror det på en återhämtning från förra årets stora nedskrivningar kopplade till den avvecklade tyska brunkolsverksamheten.

Mer stabilitet på elmarknaden

Vi har ändrat riskprofil. Vi har sålt av brunkolet, det var en stor riskfråga. Vi har fått energiöverenskommelsen som ger stabilitet för våra svenska verksamheter, sade en nöjd Hall efter Vattenfalls rapport förra veckan.

Den statliga energijättens vinstlyft gjorde att det sammanlagda nettoresultatet för de statliga bolagen blev större än förra året med 10,9 jämfört med 6,7 miljarder kronor.

Under perioden blev dock Postnords förluster fem gånger större på grund av minskade brevvolymer och en dyr omställning till digital post. Ett annat av statens delägda bolag, Telia, såg sin vinst krympa med drygt 12 procent, i spåren av stora nedskrivningar kopplade till Eurasien.

Lägre omsättning

För samtliga bolag var omsättningen för första halvåret 2,7 procent lägre jämfört med i fjol.

Tappet var störst hos SJ där stora trafikstörningar bidrog till att pressa intäkterna med över 15 procent. Trafiken flöt fortfarande på i luften och delägda SAS ökade intäkterna med dryg 9 procent, i spåren av ett ökat resande. Däremot fortsatte bolagets lönsamhet att pressas av konkurrensen på flygmarknaden.

Systembolaget lyfter omsättningen där merparten av försäljningen är sprit, vin och starköl. Intäktsökningen kan dels förklaras av en alkoholskatteökning som trädde i kraft vid årsskiftet samt att kunderna köper varor i de dyrare segmenten.