Goldwinds vinst närmar sig en miljard

En verklig ”kinesisk mur” av vindkraftverk vid landets kustremsa. Foto:Lycoo

Den kinesiska vindturbintillverkaren Goldwinds vinst uppgick till drygt 800 miljoner kronor under årets tredje kvartal, då företagets orderstock ökade till 9 000 megawatt.

Företagets intäkter steg med 59 procent till 6 150 miljoner yuan (5,5 miljarder kr.) under det tredje kvartalet, medan överskottet hamnade på drygt 800 miljoner yuan eller ungefär lika många kronor.

En stor del av denna ökning återspeglas främst i investeringsverksamheten och i en "partiell överlåtelse av ett dotterbolagets tillgångar och skulder under rapportperioden”, står det i bokföringen.

Det rör sig om en fördubbling jämfört med det andra kvartalet, då Goldwind tjänade 300 miljoner kr.

De goda tiderna gör att den kinesiska vindturbintillverkaren räknar med att kunna uppnå en vinst på knappt 1,8 miljoner kr för hela året 2014 jämfört med 1,6 miljarder kr under 2013.

Denna dramatiska försäljningstillväxt innebär att bolaget under de första nio månaderna var nära att uppnå samma inkomster som under hela förra året (12,2 miljarder yuan).

Redovisningen gjordes strax efter att Goldwind hade lanserat två nya turbintyper på 2 megawatt för den kinesiska marknaden.

Kina står för omkring 40 procent av alla vindkraftsbyggen i världen och är sedan 2010 även det land som "producerar" mest vindkraft. Det är också ett av de länder där utbyggnaden går som snabbast. Utbyggnaden av vindkraft hänger ihop med att elbehovet väntas öka kraftigt, men också med regeringens ambitioner på miljöområdet, exempelvis målet att 15-20 procent av energiproduktionen ska komma ifrån förnyelsebar energi år 2020.

Källa: Goldwind