Förhandlingar påbörjade om vindkraftpark vid Göteborgs hamn

Foto: sxc

En utdragen strid om 15 vindkraftverk som planeras i Göteborgs södra skärgård kan avgöras de kommande veckorna. Idag startar förhandlingar i mark- och miljödomstolen, skriver, gt.se.

Mellan Brännö och Torslanda i Hake Fjord har Göteborg Energi planer på en vindkraftpark. Anledningen till placeringen är att det blåser bra, är ringa vattendjup som gör det billigare att bygga och det är nära till elnätet.

– Det finns bra förutsättningar för att etablera vindkraft där och enligt våra utredningar finns det få likvärdiga placeringar på västkusten, säger Christofer Åslund, samordnare på Göteborg Energi, som ligger bakom projektet.

Men projektet har mött mycket kritik och idag startar förhandlingarna i mark- och miljödomstolen, där det ska avgöras om parken får byggas eller ej.

Inför förhandlingarna har mängder av privatpersoner och föreningar hört av sig till rätten för att lämna in klagomål. De får medhåll av Naturvårdsverket, en av remissinstanserna, som avråder från att bygga parken och hänvisar till bland annat ett känsligt fågelliv.